English

Välkommen till SVSF

Förbundet för yrkesverksamma violin-/stråkmakare och reparatörer

Du är gäst nr. 72

En fiol blir till (åderinläggning) Fioler på ett utställningsbord En fiolbotten och en hals på arbetsbänken