En pil åt vänster Tillbaka till aktiviteter

Helgkurser SVSF: medlemmar

Bild från senaste kursen med föreläsare Joseph Curtin, USA

Helgkurser har anordnats för professionellt verksamma fiolbyggare/reparatörer/stråkmakare två gånger per år sedan 1998.

Kurserna som anordnats av Irene och Peter Westerlund, Westerlunds Violinverkstad AB, har haft som syfte att höja kompetensen och att ge de i branschen verksamma möjlighet att under otvungna former träffas och lära känna varandra.

Kurserna var vid starten 1998 riktade till heltidsverksamma i branschen. När sedan SVSF bildades i oktober 2002, blev det en naturlig övergång till att bjuda in förbundets medlemmar. Förbundets medlemskrav på kompetens och professionalism stämmer väl överens med de kriterier som funnits för deltagande vid tidigare kurser.

Det har också inbjudits kollegor från våra nordiska grannländer vid dessa kurstillfällen för att öka samarbetet länderna emellan. På den senaste kursen fanns deltagare både från Norge och Island. Tidigare har även kollegor i Danmark deltagit.

Kurshelgernas föreläsare:

Mer information och bilder finns att hämta på Westerlund Violinverkstad AB:s hemsida