English

Välkommen till SVSF

Förbundet för yrkesverksamma violin-/stråkmakare och reparatörer

Den här sidan är inte längre aktiv, vi rekommenderar att du besökat Sveriges Violinbyggmästare

Du är gäst nr. 747

En fiol blir till (åderinläggning) Fioler på ett utställningsbord En fiolbotten och en hals på arbetsbänken